Rana kommune Hjemmebaserte tjenester

Ytteren bosenter (2022/7288

Sykepleier - Helsefagarbeider

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.

Ved Ytteren bosenter er det ledig

  • 75 % fast stilling som sykepleier, fra 01.11.2022

Ved mangel på kvalifiserte søkere kan det vurderes å endre stillingen til helsefagarbeiderstilling og ansette helsefagarbeider med medisinkompetanse.

Hjemmebaserte tjenester, Ytteren bosenter har 20 beboere og mange spennende faglige utfordringer. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus. I tillegg til fast bemanning på huset, er personell fra Demenslaget i boligen etter behov.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Helhetlig pleie og praktisk bistand til beboerne
• Medisinhåndtering
• Primærkontaktansvar
• Samhandling med pårørende, lege, sykehus og andre samarbeidspartnere
• Veiledning av elever, lærlinger, studenter og kollegaer

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, med medisinkompetanse.
• Behersker data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Vi søker en arbeidsglad medarbeider som har gode samarbeidsevner og høyt pasientfokus.
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team
• God arbeidskapasitet

Vi kan tilby:
• Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
• En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Sykepleiere som jobber innen 'eldreomsorg' har et ekstra lønnstilskudd.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Birgitte Øverdal tlf.: 75144095 eller epost: BirgitteSundnes.Overdal@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 05.10.2022

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse og omsorg

Søknadsfrist:

05.10.2022

Tiltredelse:

01.11.2022

Arbeidssted:

Ytteren bosenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Mellomvika 5 8622 Mo i Rana

Kontorplassering: