Rana kommune Skoleavdelingen

Lyngheim skole (2022/7187)

Fagarbeider/assistent

Ved Lyngheim barneskole har vi behov for flere dyktige fagarbeidere/ assistenter pga. økt antall søknader til SFO.

Vi har ledig:

 • 1-2 vikariat i 87,5 % stilling som fagarbeidere/assistenter på Lyngheim barneskole

Stillingene er klar for tiltredelse.

Arbeidsområder:

 • Være en god rollemodell for barn
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter med enkeltbarn og grupper i skole og SFO
 • Skape gode relasjoner, gi elevene trygghet, tilhørighet og trivsel
 • Skape et godt skole-hjem samarbeid til beste for elevene
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap
 • Følge opp elever i aktivitet ute og inne
 • Vikar for lærer ved behov

Listen for arbeidsoppgaver er ikke utfyllende.

Kvalifikasjonskrav:

 • Barne – og ungdomsarbeider. Hvis ingen er søkere er kvalifisert som barne- og ungdomsarbeider vil andre bli vurdert til stillingen.
 • Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.

Personlig egnethet/personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt og vi ønsker deg som:

 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Er trygg i relasjon til barn og voksne.
 • Er engasjert i barns læring og utvikling.
 • Er fleksibel og endringsvillig.
 • Kan arbeide selvstendig, og er lydhør for elevenes behov og utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.
Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til rektor Eliza Andersen rektor tlf.: 75 14 4 233 eller epost: eliza.andersen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.09.2022

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Sektor:

Oppvekst og kultur

Søknadsfrist:

30.09.2022

Arbeidssted:

Lyngheim barneskole

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 2 8601 Mo i Rana

Kontorplassering: