Rana kommune Psykisk helse og sosiale tjenester

Krisesenteret i Rana (2022/7082)

Miljøarbeider natt - helg

Krisesenteret i Rana er et døgnåpent hjelpetilbud til innbyggerne i kommunene Rana, Nesna og Træna. Krisesentertilbudet er et lavterskeltilbud for mennesker utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet er gratis, og er for alle uavhengig av nasjonalitet, oppholdsstats, alder, religion, kjønn eller legning. Det kreves ikke henvisning eller timeavtale for å få hjelp på krisesenteret.

Ved Krisesenteret i Rana er det fra dags dato ledig følgende stillinger for miljøarbeider

  • 36,2% og 51,1 % fast stilling, arbeidstid: hvilende natt i turnus med arbeid hver tredje helg
  • 21,1 % fast stilling, arbeidstid: helg i turnus (dag/aften)

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Kartlegge vold og trusler og vurdere nødvendige sikkerhetstiltak for et trygt opphold.
• Oppfølging av mennesker som har vært utsatt for vold eller trusler om vold.
• Gi støtte og veiledningssamtaler med beboere og dagbrukere.
• Oppfølging i reetableringsfasen.
• Samarbeid med øvrig hjelpeapparat og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav:
• Helse- og sosialfaglig utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og Krisesenterloven § 7
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.

Ønskede kvalifikasjoner som blir vektlagt:
• Erfaring fra arbeid med utsatte mennesker i sårbare situasjoner.
• Erfaring fra arbeid med barn og unge.

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Stor grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
• Gode relasjon- og kommunikasjonsferdigheter.
• Gode samarbeidsevner.
• Gode faglige og etiske holdninger.
• Evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid.
  Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi kan tilby:
• Givende arbeidsplass med varierte og spennende arbeidsoppgaver.
• Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø.
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingsleder Camilla Juvik tlf.: 97596637 eller e-post: Camilla.juvik@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se lenke på denne side.

Søknadsfrist: 10.10.2022

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt
Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse og omsorg

Søknadsfrist:

10.10.2022

Arbeidssted:

Krisesenteret i Rana

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halvor Heyerdalsvei 44 8622 Mo i Rana

Kontorplassering: