Rana kommune Psykisk helse og sosiale tjenester

Liengbakken bofellesskap (2022/6453)

Tilkallingsvikarer

Liengbakken bofellesskap er en døgnbemannet bolig for mennesker med rusproblematikk. Bofellesskapet er en del av avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester. Avdelingen yter tjenester innenfor Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Boligen inneholder 12 enkeltstående leiligheter og 3 hybler. Personalrammen er på 10 årsverk.

Ved Liengbakken bofellesskap har vi fra dags dato behov for flere tilkallingsvikarer

Arbeidsoppgaver:
• Oppfølging av beboere knyttet til mestring av dagliglivet
• Medisinutdeling
• Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid opp mot beboere
• Samarbeid med nettverk og pårørende

Kvalifikasjonskrav:
• Helse- og/eller sosialfaglig utdannelse (minimum fagbrev), eller påbegynt utdanningsforløp. Relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende nivå B2
• Førerkort, klasse B
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.

Personlig egnethet/personlige egenskaper:
• Trygg og tydelig i kommunikasjon med andre
• Selvstendig og fleksibel, og håndterer å stå i krevende situasjoner over tid
• Oppmerksom på hvordan egen atferd påvirker andre, og som er åpen for tilbakemeldinger og veiledning
• Trives med å bidra til andres mestring
• Har erfaring fra arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner
  Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi kan tilby:
• Innholdsrik arbeidsdag med varierte og spennende utfordringer
• Gode kolleger
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling

Arbeidstid: Turnus inkludert natt, med langvakter i helgene.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingsleder Gunhild Johnsen, tlf.: 75 14 44 59 eller epost: gunhild.johnsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se lenke på denne side.

Søknadsfrist: 02.10.2022

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse og omsorg

Søknadsfrist:

02.10.2022

Arbeidssted:

Liengbakken bofellesskap

Kontaktpersoner:

Adresse:

Halvor Heyerdalsvei 44 8622 Mo i Rana

Kontorplassering: