Rana kommune, miljøterapeutisk avdeling (MTA)

Toranesgata 69 (2022/7069)

Helsefagarbeider - helgestilling

Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester med det formål at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt hverdag og motta nødvendig praktisk bistand og veiledning i dagliglivet.

MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

Er du engasjert og omsorgsfull og har lyst til å jobbe med ungdommer med psykisk utviklingshemming, så er du kanskje den rette til å bli en del av vårt supre team i Toranesgata.

Ved Toranesgata 69 er det ledig fra dags dato:

 • 4 x 19-25% faste helgestillinger for helsefagarbeider

Ved mangel på søkere med autorisasjon som helsefagarbeider kan det bli vurdert å ansette elever eller studenter innen helsefagarbeider, vernepleier eller sykepleier utdanning i midlertidige rekrutteringsstillinger. Når godkjent autorisasjon foreligger gjøres stillingen om til fast stilling. En fast deltidsstilling gir fortrinnsrett til økt stillingsprosent ved senere utlysninger. helgestillingene lar seg kombinere med studie.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid i forhold til mennesker med utviklingshemming
 • Være en del av et team som jobber med å utvikle og opprettholde et meningsfult tjenestetilbud til mennesker med sammensatte og ulike behov
 • Pårørendesamarbeid / tverrfaglig samarbeid
 • Nettverksarbeid / bidra til en aktiv og meningsfull fritid

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller i et aktivt utdanningsforløp innen helsefagarbeider eller som sykepleier/vernepleier
 • Førerkort kl B
 • Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming vil bli foretrukket
 • Du må kunne bruke data som verktøy.
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

 • Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og samtidig kunne være en bidragsyter i et team.
 • Du må ha gode kommunikasjon- og samhandlingsferdigheter med tjenestemottaker og andre samarbeidspartnere
 • Du må være nytenkende og reflekterende
 • Du må ha evnen til å skape gode relasjoner.
 • Du må ha interesse for målrettet miljøarbeid.
 • Du må ha evnen til å utvikle et godt pårørendesamarbeid.

Vi kan tilby:

 • Faglig opplæring og utvikling
 • Et godt og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnus med arbeid annenhver helg med dag og aftenvakter.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Rigmor Tveråli, tlf.: 95962770 eller epost: rigmor.tverali@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 27.09.2022

Del på:

Fylke:

 • Nordland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse og omsorg

Søknadsfrist:

28.09.2022

Tiltredelse:

03.10.2022

Arbeidssted:

Toranesgata 69, MTA

Kontaktpersoner:

Rigmor Tveråli

tlf: +47 75146025

mob: 41864920

Adresse:

Mellomvika 5 8622 Mo i Rana

Kontorplassering: