Rana kommune Kommuneoverlege

Avdeling for legetjenester (2022/2685)

Sykehjemslege

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Vi har ledig 100% fast stilling for lege på sykehjem, og trenger en dyktig lege som kan jobbe selvstendig. 

Arbeidstiden er dagtid på ukedager og det er ingen pålagte vakter, men om legen ønsker å delta i legevakten så er det mulig. God fastlønn og kommunen er behjelpelig med bolig.
Sykehjemslegen blir ansatt i Rana kommune, med arbeidssted på Helseparken og Selfors korttidsavdeling. Hovedandelen av pasientene på disse avdelingene har som målsetning å komme hjem til egen bolig. Kommunens ØHD tilbud er plassert i helseparken.
Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som lege
• Relevant erfaring fra primær eller spesialisthelsetjenesten
• Gjennomført LIS1 er ikke et absolutt krav, men legen må kunne arbeide selvstendig uten supervisjon. Veiledning gis ved behov.
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Vektlegges:
• Personlig egnethet.
• Referanser

Om dette er av interesse eller du har spørsmål, kontakt
kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 41206706 eller e-post: frode.berg@rana.kommune.no

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist 05.10.2022

Del på:

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Sektor:

Helse og omsorg

Søknadsfrist:

05.10.2022

Arbeidssted:

Sykehjem i Rana kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Mellomvika 5 8622 Mo i Rana

Kontorplassering: